Etap I

STAN ZEROWY

Przedstawiamy Państwu harmonogram budowy domu kanadyjskiego
w standardzie “pod klucz”. Poniższe zestawienie można pobrać z naszej strony,
w zakładce do pobrania > (Załącznik Nr 1)

  1. Przygotowanie terenu pod budowę (zdjęcie humusu i wytyczenie budynku).
  2. Wykonanie wykopu pod budynek.
  3. Wykonanie ław fundamentowych zbrojonych 4 prętami Ø12 z betonu B-20.
  4. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 24cm.
  5. Ściany piwnic (w budynkach podpiwniczonych) wymurowane z bloczków betonowych grubości 24cm.
  6. Ściany fundamentowe i ściany piwnic ocieplone z zewnątrz hydrostyrem grubości 8cm zaszpachlowane klejem z siatką do systemu dociepleń + folia kubełkowa.
  7. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa – 2 razy lepik na zimno.
  8. Wypełnienie ścian fundamentowych piaskiem z wykopu i żwirem zagęszczonymi warstwami co 15 cm (budynki niepodpiwniczone).
  9. Wylanie płyty betonowej (pierwszy strop) o gr. 10cm, opartej na ścianach fundamentowych, na przeciwwilgociowej izolacji z folii budowlanej 0,3mm. Ustawienie kotw stalowych Ø12mm, rozstaw co 2m.
  10. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej (papa termozgrzewalna) pod konstrukcję szkieletową.